(For English, see page end )

00  'Maak elke dag tot een feest'

 

2

Pionier, rondleidster, barvrouw en zangeres Riny Reiken is opgegroeid met een familietraditie van eigengemaakte likeuren.

In de 35 jaar dat zij in het proeflokaal In de Olofspoort dreef met haar team, ontwikkelde ze speciale likeuren met bijzondere namen.

Sinds begin 2019, na sluiting van het gezellige proeflokaal, legt ze zich toe op likorettes –zachte likeuren met laag alcoholgehalte - die zij hierbij aanbiedt. Bij de namen van deze gevarieerde likorettes horen haar verhalen over unieke belevenissen. Zo ook dit verhaal over de kunst van het proeven.

Bijzondere momenten worden gevierd met een glaasje. Bij zulke speciale gelegenheden presenteert Hartje Mokum likorettes, overheerlijke drankjes voor de fijnproevers.

Hoe leuk kan het zijn uw relaties, vrienden of familie te verrassen met een proeverij in uw vertrouwde omgeving? Wie zich verdiept in de Hartje Mokum-verhalen, zal ontdekken wat de reden kan zijn voor het heffen van een glaasje. De romantische likorettes hebben namen die voor zich spreken, en hun oorsprong vinden in waargebeurde verhalen en belevenissen. Laat u inspireren!

Proeven is een ambacht en een kunst, proeven gebeurt niet gulzig of gehaast. Onze zintuigen zijn op geur en smaak toegespitst, gun ze er tijd voor. De kunst van het genieten geeft een feestelijk gevoel, een moment om met genoegen aan terug te denken. Hoe dit teweeg te brengen, vraagt om de open blik van een ontdekkingsreiziger. Neem tijd, verwonder je, en leer van al het moois, lekkers dat moeder natuur geeft.

Neem de kleur van het drankje goed op met de ogen. Houd het glas omhoog in de hand. Wieg, wals, schommel het glas onder de neus, snuif de geur ervan op. Neem een slokje, proef het verschil op de tong tussen bitter, zoet, zout, zuur. Geef de smaakpapillen enkele seconden de tijd zich te openen, de hersenen krijgen een sein over smaakbeleving van ruiken en proeven, en de smaak kan nu goed worden opgenomen.

Tijdens de sensatie van dit ‘nieuwe’ proeven kun je er achter komen dat de hersenen behoorlijk zijn voorgeprogrammeerd. Veel invloeden en gewoontes zijn ingeslopen, waardoor het herstel van de beleving meer tijd vergt. Stel dat je jezelf, of dat iemand anders je ooit heeft wijsgemaakt dat iets wel of niet lekker is. Een kleur, reuk of smaak herinnert vaak aan iets (uit je jeugd).

Dit geldt niet (meer) voor de fijnproevers die de kunst van het proeven al verstaan, oefening baart kunst.

Stap hier blanco in. Pak de kans, begin opnieuw.

Drink water tussen de rondes door om de smaak te neutraliseren en de wisselende smaken goed te kunnen waarnemen. Maak je de kunst eigen om allerlei soorten schilletjes, pitjes, vruchten, kruiden in de smaken te ontdekken, waar te nemen.

Het alcoholpercentage voegt niets toe aan de smaak. Bij de distillatie, worden suikers door gisting omgezet in alcohol en koolzuurgas. Alcohol is nuttig om kostbare smaken, vruchten, kruiden en etherische oliën (uit bloemen, vruchten, zaden, schors, wortels) te conserveren. (Alcohol is een verdovend middel dat op de hersenen inwerkt).

De drankjes van Hartje Mokum zijn gemaakt op basis van brandewijn. Dit wordt verkregen door destillatie van vloeistoffen waaruit gisting is ontstaan, bijvoorbeeld wijn (likeuren, likorettes), moutwijn (jenevers). Bij minder alcohol kun je echt goed proeven. Ervaar de prikkels op het puntje van je tong, aan de zijkant, in de keel.

Een test: Knijp voor het proeven met je vingers je neus dicht, neem een slokje, en open de neusvleugels na vijf seconden. Je zult merken dat je minder proeft met enkel de tong. De vluchtige stoffen die je waarneemt na het openen van de neus, geven een extra dimensie aan de smaak. Een wereld gaat open, als het ware. Het is spannend de soorten te onderscheiden, te benoemen, waarderen en herkennen.

5

Hartje Mokum koestert ambachtelijke recepten. Hiermee wordt een rijke traditie van goed, beter proeven in stand gehouden. Zo leert men beoordelen hernieuwd smaak te bepalen.

Over smaak valt niet te twisten, maar heb je het eenmaal te pakken, dan begint de kunst van genieten en is vrije tijd besteding in te vullen met een likorette-proeverij.

Verras vrienden, relaties, familie, waarbij u zelf de proeverij als barvrouw-barman geeft.

Vele factoren zijn van invloed op smaakbeleving, het geeft de dag een extra dimensie. Denk aan een proeverij voor bij een geboorte, huwelijk, verjaardag, vrijgezellenfeest of jubileum, afscheid, serieuze plechtigheid, een nieuw begin.

Tussen de feestdagen zitten vele andere dagen: maak elke dag tot een feest, en geniet van romantische Hartje likorettes.

 

Uit: Hartje Mokum, Riny Reiken. Geschiedenis: drankje Kersenbonbons gaat over Feestdagen. Namen zijn authentiek.

 

00. ‘Everyday a party'

Pioneer, tour guide, bartender and singer Riny Reiken grew up with a family tradition of homemade liqueurs.

During 35 years, she ran the tasting room café In de Olofspoort, in the center of Amsterdam with her team, where she developed liqueurs with special titles.

In the beginning of 2019, the cozy tasting room was closed, and Riny began to focus on likorettes - soft liqueurs with a low alcohol content - she is now offering.

To each likorette title, she has added a story about her unique experiences; this story about the art of tasting being one of them.

Special moments are celebrated with a toast. For these special occasions, ’Hartje Mokum’ presents likorettes, delicious drinks for connoisseurs. How nice will it be to surprise your relations, friends or family, with a tasting in a familiar environment? When you get involved in the Hartje Mokum stories, you will discover the reasons for a toast. The romantic likorettes bear titles that speak for themselves; they originate from true events and experiences. So get inspired!

Tasting is a craft, an art that needs no greediness or rush.

Our smell and taste senses are focused, take your time. The art to enjoy, brings a festive feeling, a pleasurable moment to think of. To create this, it requires the open mind of an explorer. Take time, be amazed, and learn about the beauty mother earth-nature is giving.

Watch the color of the drink carefully. Hold the glass up in your hand. Cradle, roll, rock the glass under the nose, sniffing its scent. Take a sip, taste the difference on the tongue between bitter, sweet, salty and sour. Allow the taste buds to open up for a few seconds. The brain receives a signal about the smell and taste experience. Then, its taste can be absorbed well.

During the tasting sensation, you will find out that the brain is quite pre-programmed. Many influences of an environment, and habits have slipped in, meaning the restoring experience takes more time. Imagine that you or someone else once told you that something is good or not good. A color, smell or taste reminds you of something (your youth). This does not apply (anymore) to connoisseurs, who understand the art of tasting, practice creates the art.

Step in blank, take a chance, and start again. Drink water in between the rounds, in order to neutralize the taste change. Familiarize yourself with the art of discovering all kinds of seeds, fruits, herbs.

Alcohol percentage does not add anything to taste. During the distillation, fermentation converts sugars into alcohol and carbon dioxide. Alcohol is useful for preserving precious flavors, fruits, herbs and essential oils (of flower, fruit, seed, or carrot. (Alcohol is a narcotic, affecting the brain).

The drinks from Hartje Mokum are made out of brandy. It is obtained by distillation of liquids, fermentation comes out of it, for example wine (liqueurs, likorettes), and malt wine (gins). With less alcohol, one really tastes well. Experience the stimuli on the tongue tip, the side, and throat.

A test: Before tasting, pinch your nose shut with your hand, take a sip, and open your nostrils after five seconds. You will notice that there is less taste with just the tongue. After opening the nose again, the volatile substance one perceives brings an extra dimension to the taste and will open a whole new world. It is exciting to distinguish the species, to name them and, above all, appreciate and recognize them.

Hartje Mokum cherishes traditional recipes, maintaining a rich tradition of (good, better) tasting. In this way, one can learn to determine taste again. One can't argue about taste, but once you've got it, the art of enjoying begins, and you can spend your leisure time with a likorette tasting. Surprise friends, relations, family, presenting a tasting as a bartender.

Many factors influence taste perception. It gives the day an extra dimension. Imagine a tasting at a birth, marriage, birthday, bachelor party or anniversary, farewell, serious ceremony, a new beginning. In between the holidays there are many other days: make every day into a party, and enjoy romantic Hartje Mokum likorettes.

From: Hartje Mokum, Riny Reiken. Geschiedenis, the drink - Cherry bonbon likorette about Holidays. The titles are authentic.