Voor het kind

 

Soms wil ik alleen maar slapen,

mooi kind

in dromen verschijn je aan mij

je drukt je dicht tegen me aan

wanneer ik bijna inslaap

kijkt zo tevreden, zo blij.

 

O, lieflijk wonder

kon je maar steeds bij me zijn

ik mis je zo vaak om me heen

op deze wereld heerst schemer,

lief kind

koude snijdt hard, gemeen.

 

Blijf hoog in de lucht

beschermd in de hemel,

ver in het grote heelal

kijk neer op de aarde,

klein kind

naar hoge bergen, diep dal.

 

Het is een ziel die naar je verlangt,

wanneer ze droomt

voelt ze weemoed, hartenpijn

leven is vreugde en verdriet,

teer kind

jij blijft nog altijd zo klein, zo rein.

 

Blijf hoog in de wolken

ver achter het blauw

wat je moeder van hieruit ziet.

ik zal voor je bidden,

mijn kind

jou doe ik nimmer verdriet.

lucht

Uit Hartje Mokum, Riny Reiken.

Gedicht  -J.  Voor het kind

* juli 1996, mijmeringen van een barvrouw

* publicatie sept. 2021